Portál "Sociální síť informatiků v regionech České republiky" byl spuštěn a naleznete jej na adrese sitit.cz!

Veškerý provoz pokračuje na www.sitit.cz, i bez registrace tam naleznete (omezené) vyhledávání v obsahu


Vítejte na stránkách projektu "Sociální síť informatiků v regionech České republiky" !


Naším cílem je podpora komunikace a spolupráce mezi IT profesionály, univerzitami, firmami i veřejným sektorem v ČR.

Budujeme sociální síť IT profesionálů, která by měla sloužit pro vyhledávání odborných kontaktů pro spolupráci v projektech, ale i pro sdílení informací a zkušeností.

V září 2012 byl spuštěn portál SíťIT.cz, jehož cílem je umožnit IT odborníkům z akademické sféry i z praxe vzájemně se informovat o zaměření svých výzkumů, aktivitách svých výzkumných týmů, o řešených projektech a znalostních profilech jednotlivých řešitelů.

Nový portál využívá strukturovaných znalostních profilů, pomocí kterých je možné exaktně popsat odborné zaměření jak jednotlivých specialistů, tak i celých týmů. Své znalostní profily mohou na novém portálu zveřejnit týmy i jednotliví odborníci jak z akademických institucí, tak i z praxe, a zpřístupnit je celé odborné komunitě. Ta pak má možnost ve strukturovaných profilech jednoduše vyhledávat.

Pomocí strukturovaných profilů ale mohou být popsány i celé řešené projekty, a také nabídky řešení či poptávky po výzkumných pracích. Díky tomu může nový portál SíťIT.cz zprostředkovávat i navazování kontaktů mezi zadavateli a řešiteli výzkumných projektů způsobem, který jiné (nespecializované a univerzálně zaměřené) portály či sítě z principu nemohou nabídnout.


Co nabízíme:


Studentům a absolventům

 • Vybrat si správnou školu nebo navazující studium
 • Vytvořit si důležité kontakty
 • Najít práci (v komerční sféře i v oblasti výzkumu)
Vysokým školám

 • Vytvářet kvalitnější studijní plány
 • Vyšší provázanost vzdělávání s komerční sférou a veřejnou správou
 • Reflektování nejnovějších vědeckých poznatků
Vědeckým pracovníkům

 • Lepší povědomí o dalších pracovištích v regionech ČR
 • Možnost vytvářet virtuální týmy
 • Lepší provázanost výzkumu s komerční sférou
Firmám

 • Nástroj pro cílené vyhledávání IT odborníků
 • Možnost účastnit se dialogu s vysokými školami
 • Hledání akademických partnerů pro aplikovaný výzkum


Kromě vytvoření sociální sítě se zaměřujeme i na setkávání se na osobní úrovni a sdílení zkušeností mezi IT profesionály, vědeckými pracovníky a firmami, týkající se profesních problémů. To se děje formou přednášek, seminářů či workshopů, které organizují regionální partneři projektu. Některé z již uskutečněných akcí najdete zde. Jsme otevření partnerství a spolupráci, v případě zájmu nás kontaktujte.

Podrobnější informace o projektu najdete prozatím v diskuzním fóru projektu. Uvítáme jakékoliv zapojení z Vaší strany - diskutujte, kritizujte, ptejte se. Uvítáme Vaše postřehy, zkušenosti, nápady. Vznikající portál bude sloužit především Vám, pomozte nám svou zpětnou vazbou, abychom ho vytvořili co nejužitečněji. Pro přispívání do fóra musíte být zaregistrováni, ale registrace trvá jen chvilku a je zdarma. Po zaregistrování můžete shlédnout např. videa z již uskutečněných seminářů Hovory s informatiky, apod.

Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích