Regionální koordinátoři projektu pro oblast terciárního vzdělávání (v abecedním pořadí):Garanti spolupráce s regionálními koordinátory:


Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky
email: beranek@ef.jcu.cz
RNDr. Lucie Ciencialová
Slezská Univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky
email: lucie.ciencialova@fpf.slu.cz
Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
email: jezek_ka@kiv.zcu.cz
Ing. Šárka Květoňová, Ph.D.
Vysoké Učení Technické v Brně
Fakulta informačních technologií, Ústav informačních systémů
email: kvetona@fit.vutbr.cz
Ing. Stanislav Machalík
Dopravní fakulta Jana Pernera, Oddělení programových prostředků v dopravě
Univerzita Pardubice
email: Stanislav.Machalik@upce.cz
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu, Katedra informačních technologií
email: Peter.Mikulecky@uhk.cz
Mgr. Petr Šima
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
email: sima@vsps-su.cz
Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D.
Technická Univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta, Katedra informatiky
email: vladimira.zadova@tul.cz
Doc. RNDr. Tomáš Skopal, PhD.
garant spolupráce s regionálními VOŠ a VŠ v oblasti terciárního vzdělávání
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství
email: info@sosirecr.cz
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
garant spolupráce v oblasti lidských zdrojů
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií
email: novotnyo@vse.cz
Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích