O projektu


Cílem projektu je podpora komunikace a spolupráce mezi IT profesionály, univerzitami, firmami i veřejným sektorem v ČR. Projekt je zaměřen na vybudování sociální sítě (ve smyslu sociálního webu) informatiků ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství různých typů. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti informatiky, zlepšení postavení IT v ČR a její přínos společnosti. V současné době krize je důležité zlepšit konkurenceschopnost ČR v oblasti informatiky a vytvořit předpoklady pro zvýšení přidané hodnoty informatiky.

Pro podporu spolupráce cílových skupin (instituce terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje v regionech) a spolupráce se státní správou a soukromým sektorem budou postupně zmapovány potřeby regionů ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a v soukromém sektoru.

Nutnou podmínkou kvalitního terciárního informatického vzdělávání v regionech a plodné spolupráce s hospodářskou sférou a státní správou např. při zavádění nových informačních technologií do praxe, je personální propojení pedagogické a výzkumné činnosti. Posílení informatického výzkumu a vývoje v regionech předpokládá vytváření příznivých podmínek v oblasti lidských zdrojů a rozvoji spolupráce.

Příklady možných nosných témat v kontextu rozvoje spolupráce mezi cílovými skupinami

 • terciární vzdělávání - aktuálnost informatických studijních plánů z hlediska nejnovějších výzkumných výsledků a potřeb firem, získávání evropských projektů,
 • sektor výzkumu a vývoje – získávání větších zakázek a projektů ve spolupráci se školami, zapojení sociologie a antropologie do procesu návrhu a uživatelských zkušeností (D&UX),
 • hospodářská sféra - financování aplikovaného výzkumu a jeho právní aspekty, fórum pro hledání výzkumných partnerů na základě poptávky po řešení firemních IT problémů, použitelnost absolventů, např. rozvoj tzv. soft skills už na škole,
 • státní správa - hodnocení informatického výzkumu, podpora regionálních výzkumných projektů, propagace IT.

Síť bude vytvořena těmito způsoby: webový portál (bude spuštěn během dubna 2011), doprovodný program na celonárodních konferencích a seminářích, vytvoření sítě regionálních kontaktních osob, které budou síť reprezentovat na osobním principu, podpora účasti členů cílové skupiny v regionech na aktivitách projektu.

Síť bude poskytovat:

 • podporu tvorby vysoce proaktivních týmů pro:
  • řešení rozsáhlých problémů s použitím IT
  • řešení strategických vědeckých úloh
 • podporu osobního růstu
 • specifické služby generované komunitou
 • relevantní informace
 • partnery pro jednání v oblasti lidských zdrojů a studia v informatice


Projekt (č. CZ1.07/2.4.00/12.0039) běží v období 01. 11. 2009 – 31. 10. 2012.


Poskytovatelé

Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích