Proběhlé akce


15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon
27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání

Cílem akce je představovat zajímavé technologie, funkční prototypy a nástroje s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě, a umožnit studentům, akademickým pracovníkům a zástupcům firem účastnit se brainstormingu nad jejich využitím. http://www.malostranskasetkani.cz/6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


Tisková zpráva
Prezentace SíťIT.cz12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


Web akce18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012
19.12.2011, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Soft-skills v IT profesích - přednáška J. Pavlíčka z IBM
14.12.2011, Univerzita Pardubice
Systémy na odhalování plagiátů v praxi (přednáška L. Luntera o systémech vyvinutých na Fakultě informatiky MU)

V akademických kruzích se diskutuje problém plagiátorství už několik let. Dostupnost studijních materiálů, závěrečných prací i odborné literatury na Internetu ulehčuje plagiátorům možnost jejich zneužití. Systémy vyvinuté na Fakultě informatiky MU pomáhají učitelům opisování odhalovat. V roce 2006 uživatelé Informačního systému MU mohli začít využívat funkce odhalování podobností (potenciálních plagiátů), a to nejen v závěrečných pracích a e-learningových materiálech, ale ve všech dokumentech uložených v systému. Následovala společná iniciativa většiny veřejných vysokých škol v ČR, v rámci které vznikaly postupně: systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz (2008), systém Odevzdej.cz na odhalování plagiátů v seminárních aj. pracích (2009) a nově i systém pro evidenci, zpřístupňování a kontrolu odborných publikací Repozitar.cz (2011). Přednáška představí zkušenosti z vývoje a provozu systémů na odhalování plagiátů, jenž aktuálně využívá 39 institucí z ČR i zahraničí.29.11.2011, Univerzita Hradec Králové
Jak se programuje pro armádu

Přednáška prof. Michala Pěchoučka z Katedry počítačů ČVUT, příklad úspěšné spolupráce VŠ a veřejné sféry.26.10.2011, Praha, kongresové centrum U Hájků
Seminář "Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR"


Pozvánka25.10.2011, Praha, Emauzský klášter
3. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


Web akce
Pozvánka6.6.-7.6.2011, Praha, Žofín
Systémová integrace 2011

Prezentace z přednáškového bloku Sociální síť IT odborníků pro rozvoj spolupráce univerzit a firem na konferenci Systémová integrace 2011, který byl organizován v rámci projektu, naleznete na http://si.vse.cz/program.asp. Diskutovat nad nimi můžete zde.22.4.2011, Písek
Workshop projektu při konferenci DATESO


Prezentace - Sociální sít informatiků v regionech ČR16.3.2011, Zlín
Workshop projektu při E-konferenci na Univerzitě T. Bati

Program:

Poptávka a nabídka po ICT absolventech – odborné profily škol a požadavky firem po IT zaměstnancích, s dodatetkem o situaci ve Zlínském kraji
Odborné profily v Portálu SOSIREČR
Diskuse – náměty pro další rozvoj funkcionality portálu z pohledu regionu

Foto
Úvodní prezentace
M. Maryška - Analýza počtů a znalostí studentů ICT oborů
J. Klímek - Odborné profily SoSIReČR11.2.-12.2.2011, školící středisko ZČU Nečtiny
Seminář Zapojení studentů do informatického výzkumu
8.2.2011, Plzeň
Seminář Výzkumné aktivity z oblasti informatiky v západočeském regionu

Přednášeli:
prof. Ing. Jiří Křen, CSc., ředitel NTIS
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., vedoucí KIV FAV ZČU4.11.2010, Liberec
Budoucnost informatiky a informatiků

Přednášející:
Prof. Dr. habil. Z. Sokolovsky, UK Praha, TU Darmstadt
Prof. RNDr. P. Vojtáš, DrSc.
Ing. M. Maryška, VŠE Praha
Ing. R. Řepka, ISP Praha
Ing. V. Zádová, PhD., TU v Liberci

Obsah semináře:
Seminář se zabýval současným stavem a trendy vývoje v oblasti ICT, zejména aplikací ICT do podnikové praxe. Jednotlivé části semináře byly zaměřeny na trendy v oblasti ICT a z toho plynoucí požadavky na znalosti informatiků, současný stav znalostí absolventů (výsledky výzkumu), komunikaci mezi informatiky – vytváření sítě partnerství, spolupráci podniků a vysokých škol. Diskuse byla vedena ke konkrétním tématům přednášek.16.10.2010, Mikulov
Seminář o projektu při konferenci DATAKON
15.10.2010, Mikulov
2. seminář z cyklu Hovory s informatiky


Pokračující diskuze na fóru. Studie, videa a jiné materiály z Hovorů.1.9.2010, Šumperk
Sociální síť pro informatiky - vize a současný stav


Foto
M. Nečaský - Sociální síť informatiků v regionech České republiky15.6.2010, Liberec
Technologie a koncepty sémantického webu a jejich využití při tvorbě portálu


Prezentace9.6.2010, Praha
Přednášky v bloku Lidské zdroje v ICT (konference Systémová integrace)


Z. Sokolovský, P. Vojtáš - Moderní infrastruktura pro IT odborníky ČR
M. Maryška, P. Doucek - Analýza znalostí absolventů ICT oborů vysokých škol8.6.2010, Praha
Workshop a prezentace projektu v rámci konference Systémová integrace


Prezentace SoSIReČR
M. Nečaský - Sociální síť informatiků v regionech České republiky
ČVUT - Analýza portálů sociální sítě pro vědu, výzkum a inovace7.6.2010, Praha
1. seminář z cyklu Hovory s informatiky


Pokračující diskuze na fóru. Studie, videa a jiné materiály z Hovorů.19.5.2010, Plzeň
Technologie vytváření portálů
27.4.2010, Šumperk
Seminář Podpora podnikání ve vzdělávání

Seminář se konal jako součást „Veletrhu nápadů“, který byl věnován prezentaci výsledků činnosti studentských firem. Hlavním tématem diskuse bylo propojení vyššího odborného vzdělávání a podnikatelské praxe.4.2.2010, Jindřichův Hradec
Workshop při konferenci Znalosti 2010


Foto
Prezentace prof. Vojtáše
Prezentace ČVUT
Prezentace Ústavu informatiky25.11.2009, Praha
Úvodní Kick-up meeting


Prezentace MFF
Prezentace prof. Vojtáše20.11.2009, Praha
Propagace projektu SoSIReČR na konferenci "Budoucnost ICT sektoru v CR", VŠE Praha
Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích