CO náš projekt nabízí zájemcům o studium, studentům a absolventům ?

 • Vybrat si správnou školu

  • Porovnávat jednotlivé vysoké školy a jejich studijní plány mezi sebou
  • Možnost porovnat svou odbornost s požadavky trhu práce a přizpůsobit tomu navazující studium
  • Ovlivnit podobu studijních plánů

 • Vytvořit si důležité kontakty

  • Prezentovat se mezi ostatními profesionály, porovnávat se s nimi
  • Udržovat a rozšiřovat své profesní kontakty

 • Najít práci

  • Zapojit se do komerčního projektu
  • Zapojit se do projektu státní správy
  • Zapojit se do vědeckého výzkumu

A také účastnit se diskuzí o budoucnosti oboru, být součástí aktuálního dění a mnoho dalšího...


JAK to chceme uskutečnit ?

V současné době připravujeme portál - sociální síť, která se zaměřuje na profesionály v IT sféře. Námi tvořená sociální síť bude obsahovat, kromě prvků tradičních sociálních sítí typu Linkedin či Facebook, např. unikátní systém vyhledávání, srovnávání a agregování dat založený na odborných profilech. Ty umožní sofistikovaný popis osoby, ale i projektu či studijního plánu a následné inteligentní vyhledávání, porovnávání či agregování dat.


Co můžete udělat TEĎ ?

První verze portálu bude k dispozici v dubnu roku 2011. V současné době se můžete (a my Vás o to prosíme) zapojit do diskusního fóra a poskytnout nám zpětnou vazbu na jeho chystanou podobu. Portál by měl sloužit zejména Vám: prosím, pomozte nám ho svými připomínkami vytvořit tak, aby fungoval a co nejlépe odpovídal Vašim potřebám.


Budujeme síť i "off-line" !

Naše aktivity překračují virtuální prostor. Podporujeme "offline" setkávání odborníků z oblasti IT na seminářích, workshopech a diskusích, které jsou v rámci projektu organizovány v regionech ČR. Více informací o proběhnutých a plánovaných regionálních akcích najdete v nabídce vpravo. Všechny akce jsou zdarma, občerstvení zajištěno a jste na ně srdečně zváni !

Pokud byste se chtěli nějakým způsobem zapojit i do organizování regionálních setkávání, kontaktujte buď koordinátory ve svém regionu nebo přímo centrálu projektu přes tyto webové stránky.

Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích