CO náš projekt nabízí vědeckým pracovníkům ?

  • Možnost komunikovat a sdílet zkušenosti (např. vést dialog o hodnocení vědy a výzkumu)
  • Lepší povědomí o dalších pracovištích v regionech ČR (nejen) příbuzného zaměření
  • Možnost vytvářet týmy nutné pro velké projekty v aplikovaném výzkumu
  • Společné zapojení do velkých grantových projektů EU pro základní výzkum
  • Porovnávat odbornost a zaměření vlastní i domovského pracoviště s dalšími profesionály v oboru
  • Lepší provázanost výzkumu s komerční sférou a veřejnou správou
  • A mnoho dalšího


JAK to chceme uskutečnit ?

V současné době připravujeme portál - sociální síť, která se zaměřuje na profesionály v IT sféře. Námi tvořená sociální síť bude obsahovat, kromě prvků tradičních sociálních sítí typu Linkedin či Facebook, např. unikátní systém vyhledávání, srovnávání a agregování dat založený na odborných profilech. Ty umožní sofistikovaný popis osoby, ale i projektu či studijního plánu a následné inteligentní vyhledávání, porovnávání či agregování dat.


Co můžete udělat TEĎ ?

První verze portálu bude k dispozici v dubnu roku 2011. V současné době se můžete (a my Vás o to prosíme) zapojit do diskusního fóra a poskytnout nám zpětnou vazbu na jeho chystanou podobu. Portál by měl sloužit zejména Vám, Vašim studentům, Vašemu regionu: prosím, pomozte nám ho svými připomínkami vytvořit tak, aby co nejlépe odpovídal Vašim potřebám.


Budujeme síť i "off-line" !

Naše aktivity překračují virtuální prostor. Podporujeme "offline" setkávání odborníků z oblasti IT na seminářích, workshopech a diskusích, které jsou v rámci projektu organizovány v regionech ČR. Více informací o proběhnutých a plánovaných regionálních akcích najdete v nabídce vpravo. Všechny akce jsou zdarma a jste na ně srdečně zváni.

Stojíme o další rozšiřování spolupráce: v případě zájmu nás kontaktujte.

Aktuality

Portál SíťIT.cz byl spuštěn v ZÁŘÍ 2012

V září 2012 byl spuštěn portál sitit.cz, který obsahuje unikátní systém odborných profilů a inteligentního vyhledávání. Zde najdete praktické příklady jeho využití.Sborník studií "Hovory s informatiky 2012"

Proběhlé akce

15.10.2012, Mikulov
Workshop projektu na kolokovaných konferencích Znalosti a Datakon


27.9.2012, Praha, MFF UK
1. Malostranské IT setkání


6.9.2012, Praha, MFF UK
Tisková konference - prezentace portálu IT profesionálů SíťIT.cz


12.6.2012, Sál Milosrdných bratří, Brno
4. seminář z cyklu HOVORY S INFORMATIKY


18.4.-19.4.2012, Žernov pod Troskami
Workshop projektu při konferenci DATESO 2012


více o proběhlých akcích